Facebook Pixel

Новини

Информация за ПРОФИ КРЕДИТ България

ПРОФИ КРЕДИТ България за първи път с лектор във форума „Шумът на парите“

Дата: 2017-06-07 17:04:31

В панела Банкови и небанкови финансови институции, секторът на небанковите финансови институции беше представляван от Ирина Георгиева, управител и заместник изпълнителен директор на ПРОФИ КРЕДИТ Б....

Още 

Едва 3% от българите търсят професионална помощ при затруднения със семейния бюджет

Дата: 2016-06-20 14:14:53

Семейството и приятелите се ползват с най-голямо доверие не само в България, но и в Чехия, Полша и Словакия, показва проучване на ПРОФИ КРЕДИТ

При обсъждането на семейния бюдже....

Още